معرفی کتاب چیستان مقبول دیروز مغفول فردا

کتاب «چیستان مقبول دیروز، مغفول امروز» نوشته سید علیرضا هاشمی از سوی انتشارات سروش منتشر شد.

 در روزگار قديـم راديـو و تلويزيـون و كامپيوتـر و موبايـل و وسـائلي از ايـن دسـت اوقـات فراغـتمـردم را پـر نمي‌كـرد. زندگي هـا سـادهتر بـود. شـبها بـه داسـتان و قصه ميگذشـت که  عموماً بزرگترهـاي خانـواده و فاميـل بارهـا و بارهـا تعريـف مي‌كردنـد. گرمـي نفـس و صداقـت درونبزرگترهـا باعـث ميشـد حرف هـاي بعضاً تكـراري به دل دور و نزديك بنشـيند. ريش سـفيدها ودنيا ديده هـا بـراي اينكـه متكلم وحده نباشـند و مخاطبين خودشـان را در گپ وگفت شـريك كنندگاهـي لا به لای  حكايت هـا چيسـتان و معمـا طـرح مي‌كردند. چيسـتان، همـان طور كـه در كتاب»چيسـتان؛ مقبول ديروز، مغفول امروز« به آن اشـاره شـده اسـت، از دو كلمه سـاده ي چيست وآن تشـكيل شـده اسـت. يعني نشـانه هائي از چيزي كه در ذهن داشـتند را مطرح مي‌كردند و بقيهحـدس ميزدنـد كـه آن چيـز چيسـت. بـا ايـن كار جمع هـا گرمتـر و خودماني ميشـد. بد نيسـتگاهـي بـه جاي سـر زدن بـه برنامه هـاي تلويزيـون و شـبكه هاي اجتماعـي در خانواده چيسـتانيتعريـف كنيـم و تاثيـر آن را ببينيـم. ميدانيـد آن چيسـت كـه در دنياسـت و دنيـا هم دراوسـت؟ جـواب آن را در كتـاب »چيسـتان؛ مقبول ديـروز، مغفول امـروز« ميتوانيـد بيابيد.

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

 

سه شهید (گفت و گویی صریح با همسران سه شهید شاخص انقلاب)

نویسنده: حمید داوود آبادی

ناشر: مؤسسه شهید حاج احمد کاظمی

تعداد صفحه: ۲۴۰

پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر ایجاد تحولات گسترده در ایران، موجب تغییرات اساسی در بسیاری از کشورهای جهان شد. این انقلاب مردمی عظیم، معادلات از پیش‌نوشته‌شده مستکبران را به نفع مستضعفان تغییر داد و موج بلند دریای مواجش، هیمنه جعلی استکبار جهانی را در هم شکست.

«سه شهید» خاطراتی بکر و کمترشنیده‌شده از سه فرزند برومند ایران سربلند را به‌زیبایی و با قلمی شیوا و متنی منسجم برای ما روایت می‌کند. این کتاب مستند تاریخی، آن‌قدر دل‌نشین و صمیمی به رشته تحریر در آمده، که بعید به نظر می‌رسد مخاطب پس از خواندن زندگی نخستین شهید گران‌قدر از این «سه‌ شهید» ِ والامقام (شهید طیب حاج رضایی) بی‌آنکه ماجرای زندگی دوشهید عزیز دیگر (سید علی اندرزگو و محمدعلی رجایی) را تا آخرین کلمات بخواند، کتاب را بر زمین بگذارد.

بیان حقایق ناب و کمتر در دسترسِ تاریخی و معرّفی جامع شخصیت‌های ناشناخته و اثرگذار در پاورقی‌های موثق و پی‌درپی این اثر، وجه تمایز «سه شهید» از کتاب‌های مشابه به شمار می‌رود.

مصاحبه با افراد حقیقی (نزدیکان و خانواده سه شهید بزرگوار) شاخص اطمینان‌بخشی است که علاوه بر ارزش‌بخشی به صحت گفتار نویسنده، ما را با سبک زندگی آن بزرگواران از نزدیک و به دور از کلیشه‌های تکراری مرسوم آشنا می‌سازد؛ همچنین مطالعه این کتاب ما را با  قدم‌های استوار طیب، عَیّارِ با ایمانِ دهه ۳۰ و ۴۰ خیابان‌های تهران، دست‌فروشیِ مسئولانه نوجوانی بی‌ادعا و بزرگ (که بعدها رئیس جمهور ایران اسلامی شد) و ‌لحظه‌های اضطراب‌انگیز تعقیب و گریز چریک قهرمان انقلابی، مأنوس و همراه می‌کند.

برای مطالعه این کتاب ارزشمند و آگاهی از ابعاد گوناگونِ زندگی سه شهیدی که هریک در برهه‌های مختلف، نقشی بسیار مهم و اثرگذار در به ثمر رسیدن نهال انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنید.

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 0

دیروز: 10

این هفته : 10

این ماه : 131

همه : 4229